اِحیایِ روان اِحیایِ زندگی

ماه: بهمن 1402

انواع سوگیری در قضاوت بالینی روانشناس

سوگیری تاییدی(Confirmation Bias): در هنگام مصاحبه درمانگر هر آنچه اطلاعاتی که آنچه تشخیص داده است و میداند صحیح است انگشت

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیت افراد بهنجار NEO

آزمون شخصیتی است برای افراد بهنجار(سالم) و همینطور در امور بالینی نیز مورد استفاده قرار می گیرد

ادامه مطلب
error: