اِحیایِ روان اِحیایِ زندگی

پروفایل

سیروس ولی زاده

سیروس ولی زاده

مدرس و مربی دوره های آموزشی

تحصیلات من

  • دانشجوی کارشناسی ارشد بالینی
  • دانشگاه پیام نور کارشناسی روانشناسی مشاوره

تجربیات و عضویت در نهادها

  • عضو انجمن روانشناسی ایران
  • کانون اهل قلم نویسندگان
error: