اِحیایِ روان اِحیایِ زندگی

  • خانه
  • انواع سوگیری در قضاوت بالینی روانشناس

انواع سوگیری در قضاوت بالینی روانشناس

انواع سوگیری در قضاوت بالینی روانشناس

سوگیری تاییدی(Confirmation Bias):

در هنگام مصاحبه درمانگر هر آنچه اطلاعاتی که آنچه تشخیص داده است و میداند صحیح است انگشت گذاشته و دید خود را نسبت به مطالب و نکاتی که درباره ی آنچه برداشت کرده و ممکن است مخالف برداشت او باشد را نادیده می گیرد.درواقع یک عدم توجهی است به سایر مطالبی که در خلاف نظر شما است و این بصورت عمدی از طرف مصاحبه گر ممکن است رخ دهد.

سوگیری واپس‌نگری (Hindsight Bias):

مصاحبه گر در این حالت با توجه به موفقیت هایی که قبلا داشته است و یا شکست هایی که داشته است اقدام به پیش بینی در خصوص مشکل می نماید.

سوگیری تأخر (Recency Bias):

اطلاعاتی که مصاحبه گر دارد در مقایسه با اطلاعاتی که در حال حاضر به آن دست پیدا می کند ارجحیت دارد و اثر اطلاعات جدید را بر دانسته های قبلی خود بیشتر می داند.

سوگیری اکتشافاتِ موجود (Availability Heuristic Bias):

مصاحبه گر در این حالت بر اساس آنچه که در لحظه ی حال به ذهنش وارد می شود اقدام به قضاوت می کند.به عبارتی قضاوتی بر مبنای دانسته هایی که در همان ثانیه به ذهن خطور می کند دارد.یک قضاوت با دیدی بسته است.

سوگیری ذهنیت گله‌ای (Herd Mentality Bias):

مصاحبه گر در این حالت بر مبنای آنچه که سایر روانشناسان در خصوص موضوع موردنظر قضاوت کرده اند اقدام به قضاوت بالینی می کند.

سوگیری لنگر انداختن (Anchoring Bias):

تاکید و تمرکز مضاحبه گر بر روی قسمتی خاص از اطلاعات و آن را مورد اهمیت و توجه قرار می دهد.

سوگیری زیان گریزی (Loss Aversion Bias):

مصاحبه گر در این حالت به جهت عدم تمایل در پذیرش توانایی خود به درمان مراجع در جلسات ابتدایی با دلیلی غیر از اینکه خارج از توانایی های اوست مراجع را ارجا یا اینکه او را از جلسات درمان محروم می کند.البته این بر خلاف اصول اخلاقی روانشناسان است.

سوگیری مغالطه روایی (Narrative Fallacy Bias):

مصاحبه گر در این حالت در قضاوت بالینی خود به قسمتی که انرژی مثبت یا دیدی مثبت دارد و قسمتی از داستان مراجع که مثبت است تاکید دارد و سایر جنبه ها را نادیده می گیرد

سوگیری وضعیت موجود (Status Quo Bias):

مصاحبه گر در این حالت از عدم پذیرش شرایط حاکی از مصاحبه سعی در این دارد تا قضاوتی به کل انجام ندهد.

سوگیری نقطه کور (Blind Spot Bias):

مصاحبه گر در این حالت تنها و تنها بر روی سوگیری های شناختی مراجع متمرکز است و بر سوگیری هایی که ممکن است از طرف خود نیز به وجود بیاید غافل است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: